Telefonszámunk: +36 30 893 5697

Language

Terms of service

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen bevezetésen kívül a teljes Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) dokumentumot (https://lulo.hu/pages/termsandconditions), amely tartalmazza a FANINFO Kft. “lulo(RE)” (adószám: 24168003-2-42), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által https://lulo.hu/ URL-en keresztül (Honlap) elérhető oldalon üzemeltetett webáruház (Webáruház) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

A Honlapon közölt információk nem minősülnek a Webáruház részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a jogszabály alapján Ön minősül ajánlattevőnek, a Webáruház az Ön ajánlatát elfogadja és így jön létre közöttünk a szerződés.

A Honlapon keresztül leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így az Ön és a Webáruház közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Webáruház nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.